Wanneer zijn je ogen geschikt voor een ooglaserbehandeling?

Gezondheid, lifestyle en sport

Wanneer zijn je ogen geschikt voor een ooglaserbehandeling?

Draag je een bril of contactlenzen en ben je aan het overwegen een ooglaserbehandeling te ondergaan? Je ogen zijn doorgaans geschikt voor een ooglaserbehandeling als er sprake is van bijziendheid. Ook verziendheid en een cilinderafwijking komen voor een correctie met een ooglasermethode in aanmerking. Er gelden wel een aantal voorwaarden om het laseren van je ogen uit te laten voeren. Zo moet je minimaal 18 jaar zijn en dient je oogsterkte in elk geval minimaal al een half jaar stabiel te zijn.

Sterkte van je ogen


De sterkte van je ogen is eveneens een factor om te bepalen of ogen laseren geschikt is. Heb je een sterkte tussen de -10 en +4? Binnen deze sterktes is het mogelijk om je ogen te laten laseren. Dat geldt eens voor een min afwijking die tussen 0,75 en + 0,50. Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar, waarbij de beste behandelmethode mede afhankelijk is van de afwijking. Het is belangrijk om eerst een vooronderzoek te laten doen als je een ooglaserbehandeling wilt ondergaan.

Uitsluiting bij bepaalde aandoeningen


Er zijn een aantal aandoeningen die ertoe leiden dat je ogen minder geschikt zijn om een ooglaserbehandeling te ondergaan. Het gaat dan vooral om aandoeningen die ertoe leiden dat je ogen niet goed herstellen. Bijvoorbeeld als je suikerziekte hebt die slecht te reguleren is. In dat geval wisselt de sterkte van je ogen namelijk. Ook als je staar hebt, is het laten laseren van je ogen niet mogelijk. Dat geldt eveneens voor specifieke aandoeningen aan het hoornvlies en als vaak last hebt van oogontstekingen. Een verhoogde oogdruk als gevolg van een vergevorderd glaucoom is eveneens een uitsluitingsfactor. Heb je een lui oog of ben je zwanger? Ook dan is een ooglaserbehandeling niet mogelijk.

Vooronderzoek bij ooglaserbehandeling


Het is eenvoudig na te gaan of je ogen geschikt zijn voor een ooglaserbehandeling. Heb je geen van de voornoemde aandoeningen en val je binnen de range van oogsterkte? Dan is de kans groot dat je ogen geschikt zijn voor het laten laseren. Het is overigens online mogelijk om een eerste check te doen of je ogen geschikt zijn. Dat doe je door de oogsterkte in te vullen net als de cilinderafwijking en eventuele aandoeningen. Nog even de leeftijd invoeren en het resultaat is al bekend. Is het resultaat positief dan is de volgende stap het maken van een afspraak om een officieel vooronderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand daarvan is onder meer ook de specifieke behandelmethode vast te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *