De 2 belangrijkste therapieën voor ouderen op een rij!

Gezondheid, lifestyle en sport

De 2 belangrijkste therapieën voor ouderen op een rij!

Therapie blijft altijd goed om te volgen als je met bepaalde problemen kampt. Het verbetert echt de kwaliteit van het leven. Daarom is het belangrijk om ook op latere leeftijd nog vormen van therapie te volgen. Dit zijn de belangrijkste.

Als je je verder in dit onderwerp wilt verdiepen, dan zijn dit de 6 psychotherapie vormen die je moet kennen. Maar je kunt ook altijd kiezen voor luxe ouderenzorg. Daar is is niet alleen huishoudelijke hulp, maar ook 24-uurs zorg met behandelingen en verschillende soorten therapie. Er wordt naar de patiënt gekeken wat hij of zij nodig heeft.

EMDR


EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een therapie voor mensen die een of meerdere traumatische ervaringen hebben meegemaakt en daar nog de last van ervaren. Deze vorm van therapie werkt meestal snel. Je hoeft er niet veel bij te praten en dat kan voor veel mensen als voordeel werken. EMDR is geschikt voor zowel jong als oud. Want ook als je ouder bent kunnen herinneringen aan heftige ervaringen helaas nog hun stempel drukken. Dit kan zich uiten in nachtmerries, slaapproblemen, schrikachtigheid en herbelevingen. Deze therapie kan ook toegepast worden op meer recente gebeurtenissen, zoals een beroerte, verlies van een naaste, mishandeling of overval. Want ook deze momenten kunnen voor de symptomen zorgen.

Hoe gaat het in zijn werk? De therapeut zal verzoeken om aan de nare gebeurtenis weer in gedachten te nemen. De patiënt mag zelf bepalen wat de meest nare beeld is van de herinnering. De therapeut gaat de patiënt afleiden. Dit kan door middel van klikjes via een koptelefoon of hij/zij beweegt met een vinger heen en weer voor de ogen. Tussendoor wordt er aan de patiënt gevraagd waar hij of zij aan denkt. Door dit vaker te doen zal de heftigheid van het nare beeld steeds meer afnemen.

Cognitieve therapie

In deze therapie wordt er van een sterke relatie tussen de gedachten en de psychische ziekte uitgegaan. De patiënt kan dus hele negatieve gedachten over zichzelf, anderen en de wereld hebben en uiteindelijk daarvan zeer depressief worden. Tijdens deze therapie wordt een stuk meer gesproken als je het vergelijkt met EMDR. Het is namelijk de bedoeling om de disfunctionele gedachten om te buigen. Het gesprek tijdens zo’n sessie gaat over de manier waarop de gedachten het leven beïnvloeden. Die gedachten zijn er immers niet zonder reden. Tijdens een sessie gaat de therapeut met de patiënt in op zijn of haar drijfveren, overtuigingen, emoties, en zo voort. Het is de bedoeling dat de patiënt de gebeurtenis anders interpreteert en er een objectieve blik op krijgt. De negatieve gevoelens kunne ndan verdwijnen, waardoor het gedrag verandert en de stemming verbetert. Het gesprek tijdens zo’n sessie gaat over de manier waarop de gedachten het leven beïnvloeden. Die gedachten zijn er immers niet zonder reden. Tijdens een sessie gaat de therapeut met de patiënt in op zijn of haar drijfveren, overtuigingen, emoties, en zo voort

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *